บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์น่ารักๆของผลิตภัณฑ์จากปลา Garant Pickled Herring

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์น่ารักๆของผลิตภัณฑ์จากปลา Garant Pickled Herring โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Bas Brand Identity จากประเทศสวีเดน โดยจุดเด่นของตัวขวดบรรจุภัณฑ์นี้จะอยู่ตรงที่ ฉลากรูปปลาที่สวมเสื้อสีสันสดใสต่างๆกันพร้อมเบอร์ประจำตัว เพื่อความสะดวกในการแยกแยะครับ

Comments

Leave a Reply