บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำดื่มดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Vidago Palace

บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำดื่มดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Vidago Palace โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ CB’a Design จากประเทศสเปน โดยหลังการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งของโรงแรม Vidago Palace Hotel ก็เป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะทำการ Reposition และ Redesign แบรนด์น้ำแร่ Vidago ซึ่งตัวฉลากและปริมาณของน้ำที่บรรจุก็ได้มีเปลี่ยนแปลงไป โดยจุดเด่นของตัวขวดแก้วบรรจุภัณฑ์ก็จะอยู่ที่รูปทรงของตัวขวดแก้วและตัวโลโก้ “VP” ซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำดื่มดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Vidago Palace โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ CB’a Design เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply