บรรจุภัณฑ์ห่อกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ชีส Divine Dairy

February 25, 2011 · Posted in บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 

บรรจุภัณฑ์ห่อกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ชีส Divine Dairy โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Frank Aloi ที่โดดเด่นด้วยการใช้สีสันและตัวโลโก้ที่ทำออกมาเหมือนตราประทับจากตรายาง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ห่อกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ชีส Divine Dairy โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Frank Aloi เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply