บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักและผลไม้ 8

บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักและผลไม้ 8 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Joel Derksen โดยชุดปลูกผักและผลไม้จาก 8 นี้ 1 ชุด จะประกอบไปด้วยพืชผักจำนวน 8 ชนิดที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลูกครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักและผลไม้ 8 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Joel Derksen เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply