บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจาก Green Things

บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจาก Green Things โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ P&W ซึ่งแบรนด์ Green Things นี้เป็นของใช้อุปโภคบริโภคที่มีการจำหน่ายในห้าง Tesco ในสหรัฐอเมริกา โดยในส่วนของกระดาษทิชชูพวกเขาก็จะใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ในการผลิต ซึ่งตัวพลาสติกที่นำเอามาใช้ในการห่อหุ้มก็จะมีคุณสมบัติที่จะย่อยสลายได้ภายใน 12-18 เดือน นอกจากนี้กระบวนการผลิตกระดาษยังปราศจากการใช้ Phosphates และ น้ำหอม อีกด้วย ในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะมีรูปใบไม้สีเขียวซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความสะอาดเป็น Background ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจาก Green Things เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply