บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารกระดาษแบบเอากลับบ้านสวยๆจาก Chi

บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารกระดาษแบบเอากลับบ้าน (Takeaway Meal) สวยๆจาก Chi โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Richard Macvicar จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเขาได้รับโจทย์ให้ดีไซน์ตัวกล่องอาหารสำหรับนำกลับบ้านสำหรับอาหาร 2 ที่ โดยที่ตัวกล่องจะต้องมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย, มีรูปทรงที่สวยงามและสามารถป้องกันการรั่วหรือซึมได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัสดุที่เขาเลือกนำมาใช้สำหรับโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ก็คือตัวของกระดาษแข็งนั่นเอง ทั้งนี้เนื่องมาจากกระดาษแข็งนั้นสามารถนำเอามาออกแบบได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังมีราคาถูก และจุดสำคัญที่เขาจะต้องเน้นย้ำก็คือตัวกล่องบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความน่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดชวนให้ผู้บริโภคเกิดความต้องกาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นให้ได้นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารกระดาษแบบเอากลับบ้าน (Takeaway Meal) สวยๆจาก Chi โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Richard Macvicar เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply