บรรจุภัณฑ์กล่อง CD และ DVD จากกระดาษสวยๆ โดย Oussama Mezher

บรรจุภัณฑ์กล่อง CD และ DVD เพื่อสิ่งแวดล้อมสวยๆจากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Oussama Mezher จากประเทศแคนาดา ซึ่งถึงแม้ว่าตัวของแผ่น CD และ DVD ในอนาคตจะมีปริมาณการใช้ลดลง แต่ในเมื่อปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้ในปริมาณท่ีมากอยู่และส่วนใหญ่แล้วตัวบรรจุภัณฑ์กล่อง CD และ DVD ก็จะเป็นกล่องพลาสติกซึ่งเป็นที่รู้ๆกันว่าไม่ค่อยจะส่งผลดีต่อโลกของเราเท่าไหร่ ดังนั้น Oussama Mezher จึงมีความคิดที่จะนำเอากระดาษรีไซเคิลมาทำการดีไซน์ให้สามารถประกอบกันได้โดยไม่ต้องพึ่งกาว นอกจากนี้การพิมพ์ยังใช้สีเพียงสีเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัด เพียงเท่านี้เราก็จะได้มีกล่อง CD และ DVD รักษ์โลกเก๋ๆไว้ใช้งานแล้วหละครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่อง CD และ DVD เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกระดาษสวยๆ โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Oussama Mezher เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply