บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วฝาจีบสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Cidriya Premium Cider

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วฝาจีบสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Cidriya Premium Cider โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Dov Kroll ซึ่งตัวเครื่องดื่มนี้จะผลิตมาจากแอปเปิ้ลสายพันธ์ุ Pink Lady 100% ที่ปลูกอยู่บนเทือกเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล โดยที่มาพร้อมกับตัวขวดบรรจุภัณฑ์ที่ถูกพิมพ์ด้วยภาษาฮิบรูและต้นแอปเปิ้ลที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณด้านข้างของขวดครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วฝาจีบสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Cidriya Premium Cider โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Dov Kroll เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply