บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ Birano

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ Birano ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลไม้แช่แข็ง, ผลไม้ดอง และ เห็ดอบแห้ง โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบบรจุภัณฑ์ของ Coba&associates จากประเทศเซอร์เบีย ที่เน้นการดีไซน์สไตล์โมเดิร์นเจาะกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ Birano จากผลงานการออกแบบบรจุภัณฑ์ของ Coba&associates เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply