บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน้ำอัดลมดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรูทเบียร์ Tate’s

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน้ำอัดลมดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรูทเบียร์ Tate’s โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Brigid Eduarte ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเรื่องราวของการผลิตรูทเบียร์ของ Tate’s นั่นเอง โดยเริ่มตั้งแต่ฝาจีบของขวดและฟองบนตัวฉลากและกล่องนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน้ำอัดลมดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรูทเบียร์ Tate’s เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply