บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียล Mom’s Best Naturals

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียล Mom’s Best Naturals โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ HartungKemp ซึ่งตัวกล่องจะเน้นการดีไซน์ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติด้วยการใช้ภาพและสีสันที่สะดุดตาครับ

Comments

Leave a Reply