บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม BeneVia

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก PET และกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม BeneVia ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประเภท Health Drink โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Periscope ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก PET และกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม BeneVia โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Periscope เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply