บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Family Tradition

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Family Tradition โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Trace Thoma ซึ่งตัวกล่องกระดาษนั้นเราสามารถที่จะคลี่ออกมาเพื่ออ่านรายละเอียดของเบียร์แต่ละขวดว่าเป็นอย่างไรครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Family Tradition โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Trace Thoma เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply