บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Blood Alley Bitter

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Blood Alley Bitter โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Atmosphere Design ครับ
via: Knightbefore

Comments

Leave a Reply