บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Morse Code

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Morse Code โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Parallax Design จากประเทศออสเตรเลีย กับจุดเด่นตรงฉลากที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรหัส Morse ที่เคยใช้กันในสมัยสงครามโลกครับ

Comments

Leave a Reply