บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอสบาร์บีคิว Levi Strauss

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอสบาร์บีคิว Levi Strauss โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sarah Rouse-Higgins ซึ่งตัวฉลากนี้เธอได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโฆษณาในยุคตื่นทอง ซึ่งเราจะสัมผัสได้ถึงความเก่าได้อย่างชัดเจนครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอสบาร์บีคิว Levi Strauss โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sarah Rouse-Higgins เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply