บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่ม Substance Old Potion no 9

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่ม Substance Old Potion no 9 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Marx Design ซึ่งตัวฉลากนั้นพวกเขาดีไซน์มันให้คล้ายกับฉลากของขวดยาในสมัยอดีต นอกจากนี้ยังมีขั้นตอน 9 ขั้นตอนในการบริโภคที่จะช่วยชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกไปในช่วงคริสมาสต์ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่ม Substance Old Potion no 9 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Marx Design เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply