บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Pirie Tasmania

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Pirie Tasmania โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Magnus Henriksen และ Amandus Bjerk จากประเทศนอร์เวย์ โดยตัวไวน์ Pirie Tasmania จะมีแหล่งผลิตอยู่ที่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยภูเขา, ป่าไม้ และ แม่น้ำ ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Pirie Tasmania โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Magnus Henriksen และ Amandus Bjerk เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply