บรรจุภัณฑ์ถุงกาแฟกระดาษดีไซน์สุดสวยจาก FreshColor Coffee

บรรจุภัณฑ์ถุงกาแฟกระดาษดีไซน์สุดสวยจาก FreshColor Coffee โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Benjamin Dooling และ ใช้ Font จาก Gotham และ Soho โดยตัวถุงกาแฟกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษ Kraft ซึ่งมีซิปเพ่ือเอาไว้ช่วยป้องกันความชื้นเข้าถุงกาแฟเมื่อเราทำการเปิดใช้แล้วนั่นเอง โดยตัวถุงกาแฟจะมีจุดเด่นตรงที่มีการโฆษณาถึงงานดีไซน์ของถุงอีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงกาแฟกระดาษดีไซน์สุดสวยจาก FreshColor Coffee โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Benjamin Dooling เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply