บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง Lovely Honey

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง Lovely Honey โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Jamie Nash จากประเทศอังกฤษ โดยตัวโลโก้ (Logo) นั้นจะโดดเด่นด้วยด้วยการใช้ภาพที่วาดด้วยมือซึ่งจะช่วยให้ความรู้สึกสบายๆดูเป็นธรรมชาติครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง Lovely Honey โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Jamie Nash เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply