บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Original 16

บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Original 16 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ St.Bernadine ซึ่งเบียร์ Original 16 นี้เป็นเบียร์เกรด Premium จากประเทศแคนาดา โดยเริ่มก่ต่อมาตั้งแต่ปี 1989 ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ Original 16 โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ St.Bernadine เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply