บรรจุภัณฑ์แก้วโยเกิร์ตน่ารักๆจาก Toni’s

บรรจุภัณฑ์แก้วโยเกิร์ตน่ารักๆจาก Toni’s โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Moodley ซึ่งแบรนด์ Toni’s นี้ยืดหลักในธีมของความเป็นอิสระ โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตไข่ปลอดสารพิษซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศออสเตรเลีย จนกรทั่งถึงการเลี้ยงแกะและแพะราวกับว่าพวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในสวรรค์ โดยในส่วนของโดยเกิร์ตนี้พวกเขาจะเลือกใช้นมของแพะที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะโดดเด่นที่การใช้รูป, Font และการใช้ตัวแก้วที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์แก้วโยเกิร์ตน่ารักๆจาก Toni’s โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Moodley เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply