บรรจุภัณฑ์กระป๋องและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต Nestlé Easter

บรรจุภัณฑ์กระป๋องและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต Nestlé Easter โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ FutureBrand และ ออกแบบภาพประกอบโดย Cako Martin จากประเทศบราซิล ซึ่งภายในจะเป็นช็อคโกแลตที่ทำออกมาเป็นรูปไข่เพื่อเฉลิมฉลองในงาน Easter ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องและกล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต Nestlé Easter โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ FutureBrand และ ออกแบบภาพประกอบโดย Cako Martin เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply