บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากไวน์ Domestic Wine

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากไวน์ Domestic Wine โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Design Studio13 ที่เน้นจุดเด่นตรงที่การนำเอาถังหมักไวน์มาทำเป็นลวดลายบนตัวกล่อง โดยที่ขณะนี้ไวน์ที่ผลิตออกมาจะมี 2 ขนาดคือ Bag-in-box ขนาด 3 ลิตร และ Pat Pack ขนาด 1 ลิตร ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากไวน์ Domestic Wine โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Design Studio13 เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply