บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Nanatsukahara Butter Cake

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Nanatsukahara Butter Cake โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ T-Square Design Associates จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น Butter Cake ชนิดพิเศษ จาก ฟาร์ม Nanatsukahara ใน Hiroshima

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Nanatsukahara Butter Cake โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ T-Square Design Associates เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply