บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ข้าว Reishunger

บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ข้าว Reishunger โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Funny Paper จากประเทศเยอรมัน ซึ่ง Reishunger เป็นแบรนด์ข้าวเล็กๆที่เน้นตลาด Premium Quality โดยตัวถุงกระดาษนั้นจะมีการใช้ Color Coding และ Multiple-Choice เพื่อบ่งบอกชนิดของข้าวแต่ละประเภทครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ข้าว Reishunger โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Funny Paper เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply