บรรจุภัณฑ์กระป๋องสวยๆจากเครื่องดื่มเบียร์ยอดนิยม Heineken Limited Edition

บรรจุภัณฑ์กระป๋องสวยๆจากเครื่องดื่มเบียร์ยอดนิยม Heineken Limited Edition โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Raison Pure จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโปรเจคตัวนี้จะเน้นไปที่ดนตรี โดยจะผลิตออกมา 4 แบบ 4 สไตล์ ด้วยกัน นอกจากนี้ยังสื่อถึงความมีชีวิตชีวาของสังคมเมืองด้วยการใช้สัญลักษณ์แบบ Iconic เข้ามาช่วยด้วยนั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply