บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ Urbio

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้สไตล์โมเดิร์น Urbio โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Christina Rotundo จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์จะเน้นที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, มีความแข็งแรง และต้องเหมาะกับกระถางต้นไม้แต่และแบบด้วยครับ

สามารถดุรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้สไตล์โมเดิร์น Urbio โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Christina Rotundo เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply