บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Oroku Sake

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Oroku Sake โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Kevin Haag จากประเทศแคนาดา กับดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ตัวอักษรที่ใช้การเขียนภู่กันจนกระทั่งวงกลมสีแดงโตด้านหลังซึ่งเป็นสีของธงชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Oroku Sake โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Kevin Haag เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply