บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม VODKA

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม VODKA โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Matthew Van Der Maas & Michelle Van Der Maas, Maas Design Co ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยุค Digital พวกเขาจึงได้นำเอาสัญลักษณ์ของปุ่ม “Play” ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม VODKA โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Matthew Van Der Maas & Michelle Van Der Maas, Maas Design Co เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply