บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์น่ารักๆกับ Dog Killer

บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์น่ารักๆกับ Dog Killer โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Selim Küçükkutlu จากประเทศตุรกี ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดไวน์น่ารักๆกับ Dog Killer โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Selim Küçükkutlu เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply