บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสวยๆจากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Instaquim

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสวยๆจากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Instaquim จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Bisgràfic จากประเทศสเปน ซึ่งตัวถุงจะเน้นไปที่การบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับ

Comments

Leave a Reply