บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจาก Jovan’s Crackers

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจาก Jovan’s Crackers โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Pivot Lab ซึ่งโปรเจคนี้เป็นการ Redesign ตัวบรรจุภัณฑ์ให้กับทาง Jovan’s Crackers โดยที่จะเน้นให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้รูปภาพวัตถุดิบที่นำเอามาทำเป็น Crackers นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจาก Jovan’s Crackers โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Pivot Lab เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply