บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกรป๋องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม Oleum Priorat

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกรป๋องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม Oleum Priorat โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Atipus จากประเทศสเปน ซึ่งน้ำมัน Oleum Priorat นี้เป็นน้ำมันคุณภาพดี ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์จะมีการนำเอาลายกราฟฟิคที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในท้องถิ่นที่จะช่วยเพิ่มความพิเศาให้กับตัวผลิตภัณฑ์ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกรป๋องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม Oleum Priorat โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Atipus เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply