บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ถั่ว So Good… Naturally

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ถั่ว So Good… Naturally โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ JJAAKK Design ซึ่งตัวโลโก้เขาจะใช้การเขียนด้วยมือและการใช้ถุงสีสันสดใสดูเป็นธรรมชาติครับ

Comments

Leave a Reply