บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้า Mom’s Best Naturals

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้า Mom’s Best Naturals โดยผลงานการออแบบยรรจุภัณฑ์ของ Ideas that Kick ซึ่งตัวกล่องจะเน้นการใช้รูปที่สื่อให้เห็นถึงธรรมชาติและใช้สีสันที่ค่อนข้างโดดเด่นครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้า Mom’s Best Naturals โดยผลงานการออแบบยรรจุภัณฑ์ของ Ideas that Kick เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply