บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสวยๆจาก Piranha Chicca Chips

บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสวยๆจาก Piranha Chicca Chips โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Watts Design จากประเทศออสเตรเลีย โดยฟิลม์ที่เขาเลือกใช้จะเป็นแบบ MATT BOPP ส่วนรูปแบบตัวอัักษรที่ใช้ก็จะเป็นแบบที่เรียบง่าย มีการใช้รูปของผลิตภัณฑ์และเครื่องปรุงรสเข้ามาใช้ร่วมด้วยกันครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงขนมสวยๆจาก Piranha Chicca Chips โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Watts Design เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply