บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเบียร์ Water Malt Hops Yeast

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเบียร์ Water Malt Hops Yeast โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Simon Alander จากประเทศสวีเดน ซึ่งตัวฉลากจะใช้คำว่า น้ำ มอลต์ ยีสต์ ฮอบ ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตเบียร์มาวางเรียงกันเป็นฉลากของขวด โดยตัว Font จะเป็นแบบ Hand-Draw ดูสวยสบายตาครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเบียร์ Water Malt Hops Yeast โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Simon Alander เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply