บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก AgroFresc

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก AgroFresc โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Puigdemont Roca ซึ่งจะออกไปในแนวทันสมัยโดยเน้นการใช้รูปถ่ายสวยๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวสินค้าครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก AgroFresc โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Puigdemont Roca เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply