บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Fish, Bird, Dog & Cat

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Fish, Bird, Dog & Cat โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sara Strand จากประเทศสวีเดน ซึ่งอาหารสัตว์จาก Fish, Bird, Dog & Cat จะเป็น Organic Food ที่มาพร้อมกับตัวกล่องที่จะมีหน้าต่างเล็กๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นลักษณะของตัวอาหารที่อยู่ด้านในครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Fish, Bird, Dog & Cat โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sara Strand เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply