บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์น่ารักๆจากหลอดไฟ OP

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ OP โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hache Comunicacion จากประเทศสเปน ที่โดดเด่นในเรื่องลวดลายกราฟฟิคและการใช้สีสันที่ดึงดูดตาดึงดูดใจผู้บริโภค

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ OP โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hache Comunication เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply