บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากผลิตภัณฑ์น็อต Strong

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากผลิตภัณฑ์น็อต Strong โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sunnydesign จากประเทศจีน ที่เน้นการใช้สีสันสดใส และใชัรูปทรงของน็อตในแบบต่างๆเข้ามาผสมกับชื่อแบรนด์ นอกจากนี้การพิมพ์ยังใช้เพียงแค่สีเดียวเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนอีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากผลิตภัณฑ์น็อต Strong โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sunnydesign เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply