บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง Raw Risa

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง Raw Risa โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Believe in จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเน้นที่การใช้สีสันและการบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของตัวสินค้าโดยจะมีหน้าต่างที่สามารถให้ลูกค้ามองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง Raw Risa โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Believe in เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply