บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ VoTree

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ VoTree จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ekaterina Dubeykovskaya โดยขณะนี้มีให้เลือกด้วยกัน 3 กลิ่นคือ cherry, fig และ chestnut ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ VoTree จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ekaterina Dubeykovskaya เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply