บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์สวยๆจาก 12 Signs Wine

บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์สวยๆจาก 12 Signs Wine โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Anchalee Chambundadongse ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการดีไซน์มาจากราศีทั้ง 12 ราศี นอกจากนี้การเลือกใช้สียังคำนึงถึงธาตุของแต่ละราศีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ธาตุดิน, ธาตุลม, ธาตุน้ำ และธาตุไฟ ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดไวน์สวยๆจาก 12 Signs Wine โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Anchalee Chambundadongse เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply