บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเก๋ๆจากผลิตภัณฑ์อาหารนก A Little Bird Told Me

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเก๋ๆจากผลิตภัณฑ์อาหารนก A Little Bird Told Me โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Stocks Taylor Benson ซึ่งผลิตภัณฑ์จาก A Little Bird Told Me เป็นแบรนด์อาหารนกระดับ Premium ที่เขาสมสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง

Comments

Leave a Reply