บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ GE CFL

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ GE CFL โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Chul Lee ซึ่งเน้นจุดขายตรงที่จะมีข้อความเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้หลอดที่ประหยัดพลังงานเพื่อรณรงค์ภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ

สามารถดุรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ GE CFL โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Chul Lee เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply