บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจากเครื่องดื่ม Teas’Tea

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจากเครื่องดื่ม Teas’Tea จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Gooder Companies, Michael McDevitt และ Julia Neiva ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดกับการจัดจำหน่ายผ่านยัง Retail เป็นระยะเวลา 10 ปี พวกเขาก็ได้ดีไซน์ตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ยังคงรักษากลิ่นไอของความดั้งเดิมเอาไว้ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจากเครื่องดื่ม Teas’Tea จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Gooder Companies, Michael McDevitt และ Julia Neiva เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply