บรรจุภัณฑ์ขวดสุดสวยจากเครื่องดื่ม bottleGreen Limitted Edition

September 25, 2011 · Posted in บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 

บรรจุภัณฑ์ขวดสุดสวยจากเครื่องดื่ม bottleGreen Limitted Edition จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands และ Monsieur Qui ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานการกุศลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม โดยจะมีทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบ คือ Elderflower, Pomegranate & Elderflower และ Ginger & Lemongrass ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดสุดสวยจากเครื่องดื่ม bottleGreen Limitted Edition จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands และ Monsieur Qui เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply