บรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน SKIR

บรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน SKIR โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Denis Carroll ซึ่งลวดลายบนตัวกล่องและขวดนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากการไหลของลาวาที่ผสมผสานเข้ากับการใช้สีสันต่างๆครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน SKIR โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Denis Carroll เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply